Gletovanje krečenje farbanje tapete

Studio di Muri

Vizuelni izraz koji se može dobiti promenom boje ili teksture zidnih površina utiče na raspoloženje i uvek mora ostavljati dobar utisak.

Gletovanje, krečenje, farbanje, tapete, vizuelno ulepšavanje zidova i drugi molerski radovi. Sve ovo omogućava da svaki prostor bude rapidno osvežen i učinjen prijatnijim za boravak.

Naši majstori mogu raditi sa Vašim ili našim materijalom. Svi potrebni radovi se izvode sa vrhunskom preciznošću u dogovorenim rokovima. Vaš prostor ostavljamo čistim i besprekornim.

,,Studio di muri” majstori su profesionalno organizovani pružaoci usluga koje biramo na osnovu veoma visokih kriterijuma.

Kako bismo osigurali da naši klijenti budu uvek zadovoljni urađenim poslom, svi naši izvođači dolaze sa bogatim referencama i iskustvom iz prethodnih projekata.

Samim tim pružaju konstantno visok kvalitet rada, radne etike, ljubaznosti i preciznosti u komunikaciji, uz maksimalno odgovoran odnos prema poslu.

Svi naši klijenti ocenjuju majstore nakon izvršene usluge. Na taj način ih podstiču da uvek isporuče vrhunske rezultate.

Ukoliko Vam je potrebno gletovanje, krečenje, farbanje, tapete… kontaktirajte nas.

Naša misija je da uvek koristite usluge sertifikovanih,,Studio di muri“ majstora bez brige i budete zadovoljni svaki put kada nam ukažete poverenje.

Garantujemo za kvalitet izvršenih usluga i preuzimamo odgovornost u slučaju da u procesu izvođenja radova dođe do bilo kakvih nepredviđenih okolnosti.

,,Studio di muri” garancija Vam obezbeđuje da će posao biti sproveden u zadatom roku, po ugovorenoj ceni. Uz poštovanje najviših standarda kvaliteta naši majstori će konstantno nastupati profesionalno, uslužno i reprezentativno.

Pristup koji ,,Studio di muri” praktikuje i metodologija koju koriste timovi, zajedno minimizuju šansu da se tokom izvođenja radova pojave skriveni troškovi. Sa ovim se klijenti veoma često susreću.