Rušenje keramike, skidanje instalacije, demontaža sanitarija, iznošenje i odvoženje šuta
Izrada cementne košuljice sa toplotnom izolacijom ili bez
Izrada hidroizolacije u kupatilima, terasama, bazenima
Ugradnja vodovodne instalacije, grubi radovi
Postavljanje zidne i podne keramike
Montaža sanitarija
Elastični plafoni
Elektro radovi